• 3700 Kazincbarcika Egressy Béni út 26.
  • +36 (30) 283 4380
  • 06 (48) 952 374
  • info@net-vilag.hu
KERÜLJE EL A VÁRAKOZÁST! FOGLALJON IDŐPONTOTT SZERVIZÜNKBE EZZEL ELKERÜLI A SORBANÁLLÁST ÉS MI VÁRNI FOGJUK! IDŐPONTOT FOGLALOK
X
A jelen weboldal cookie-kat helyez el az Ön számítógépes eszközein, hogy biztosítsa az oldal jobb működését és hogy segítsen nekünk és partnereinknek átlátni, hogy Ön hogyan használja az oldalunkat. Amennyiben folytatja az oldal használatát (kattint, navigál, görget az oldalon) illetve ha eltávolítja ezt a cookie-kra vonatkozó figyelmeztetést, az a cookie-k alkalmazásához és használatához való hozzájárulásnak minősül. A cookie-kkal és eltávolításukkal kapcsolatos további információkért kérjük tekintse meg adatvédelmi elveinket. További információ. ELFOGADOM
about

Jótállás

Egy komoly szerviz elsősorban ad a munkájára, és ad a megrendelőire is. Ezért elengedhetetlen, hogy a Net Világ az általa beépített alkatrészekre ne adjon garanciát. Szervizünk minden esetben ezekre az alkatrészekre 6 hónap garanciát biztosít. Ha eszközét javíttatja komolyan fontolja meg, hogy csak olyan szervizbe vigye el eszközét, ahol garanciát is kap. Kerülje a „zug” vagy „fusi” szervizeket, ahol sem számlát, sem garanciát nem kap a javítás mellé.


1. Amennyiben a szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és az anyagköltséget is magába foglaló díja a húszezer forintot meghaladja a szolgáltatást nyújtó vállalkozót jótállási kötelezettség terheli.
2. A jótállás időtartama hat hónap használt termékek esetén, vagy javítás során.

Az 1 éves garanciális időtartam 2021. január 1-től megváltozik új tartós fogyasztási termékek vásárlása esetén. A jótállás időtartama az eladási ár alapján növekszik:

a 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
a 100 000 forintnál drágább, de 250 000 forintot el nem érő eladási ár esetén két év,
250 000 forint eladási ár felett három év.

3. A jótállási határidő a szolgáltatás elvégzése után a dolognak a fogyasztó vagy megbízottja részére való átadásával, vagy – ha az üzembe helyezést a vállalkozó végzi – az üzembe helyezés napjával kezdődik.
4. A vállalkozó a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltaknál a fogyasztóra nézve kedvezőbb jótállási feltételeket vállalhat.
5. Semmis az a megállapodás, amely a mindenkori hatályos jogszabályokban foglaltaktól a fogyasztó hátrányára tér el.
6. A vállalkozó köteles a szolgáltatás díjának átvételekor, legkésőbb a dolognak a fogyasztó vagy megbízottja részére történő átadáskor – külön kérés nélkül – jótállási jegyet adni.
7. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
8. A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét nem érinti.
9. A jogosult a jótállási határidő alatt bármikor közölheti kifogását a kötelezettel.
10. A jogosult a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel közölni.
11. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.


12. A vállalkozó a fogyasztó jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti:

a) a fogyasztó nevét, címét
b) a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt
c) az elvégzett javító-karbantartó szolgáltatás megnevezését, díját
d) a dolog átadása vagy az üzembe helyezés időpontját
e) a hiba bejelentésének időpontját
f) a hiba leírását
g) a kifogás rendezésének módját

13. Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indoklását a jegyzőkönyvben meg kell adni.
14. A vállalkozó a jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak átadni köteles.
15. Amennyiben a vállalkozó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról a fogyasztót legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni.
16. Ha a kötelezett a dolog kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a jogosult a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.
17. A jogosult a kijavításig vagy kicserélésig az ellenszolgáltatás arányos részét visszatarthatja.
18. A termék és szolgáltatás ha a számlán külön tételként szerepel akkor az nem képzi a jótállás elválaszthatatlan részét. Ebben az esetben a jótállás eltérő időtartamra szólhat a szolgáltatás és termék esetén, akár ki is zárhatja azt a garanciális körből. Egy meghibásodott laptop vételár vissza térítése során a vásárló nem jogosult az operációs rendszer garanciális megtérítésére, ha az a számlán elkülönül a terméktől.
19. Az operációs rendszer minden esetben annak készítője köteles garanciális jogokat biztosítani. Ennek alap feltétele, minden szoftver esetében a legális licenc kulcs megléte.
20. Egyes szolgáltatások természetüknél fogva nem lehetnek garanciálisak, ilyen az operációs rendszerek installációja, mivel az a megrendelő egyedi kérésre jön létre, annak üzemeltetés a szerviz átadását követően a fogyasztó felelőssége, és hatálya alá kerül ezért ennek üzemeltetés béli hibája és annak garanciája is őt terheli.

Jótállási jegy akár e-mailben is

2021-től a jótállási jegy elektronikus úton is átadható a fogyasztó részére. Ez nemcsak az e-mailben történő elküldést jelentheti. Ha a vállalkozás a jótállási jegyet elektronikus dokumentumként nem közvetlenül küldi el, hanem azt letölthetővé teszi, akkor a jótállási idő végéig biztosítania kell, hogy azt a vásárló bármikor letölthesse.

Csere vagy a vételár visszafizetése

A rendelet 2021. január 1-től előírja, hogy ha a termék első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, akkor főszabály szerint 8 napon belül kell kicserélni. Ha a cserére nincs lehetőség, akkor a vételárat kell 8 napon belül visszafizetni. Bizonyos esetekben ez a szabály nem kötelező.

Kijavítás 30 napon belül

Ha a fogyasztási cikk kijavítása 30 napon belül nem történik meg, főszabály szerint a vállalkozás köteles a 30 napos határidőt követően 8 napon belül kicserélni a terméket. Ha a cserére nincs lehetőség, akkor a 30 napos kijavítási határidőt követő 8 napon belül a vételárat kell visszatéríteni. Bizonyos esetekben ez a szabály nem kötelező.

Vitás garanciális ügyintézés esetén az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

Békéltető Testületi Eljárás Igénybevétele

Cégünk és a fogyasztó között fennálló fogyasztói jogvita (adásvételi vagy szolgáltatási szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy, valamint a fogyasztó és a vállalkozás között külön megkötésre kerülő adásvételi vagy szolgáltatási szerződés hiányában a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével összefüggő vitás ügy) esetén a fogyasztónak lehetősége van egy a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési eljárás keretében történő rendezésével foglalkozó nyilvántartásba vett szervezethez, a Békéltető Testülethez fordulni. A Békéltető Testületi eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. Amennyiben a fogyasztó nem rendelkezik belföldön lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, úgy Cégünk székhelye szerinti illetékességgel rendelkező Békéltető Testülethez fordulhat fogyasztói jogvitájával. Valamennyi Békéltető Testület székhelyének, telefonos elérhetőségének, internetes elérhetőségének és levelezési címének elérhetősége az alábbi linken megtalálható: http://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Online Vitarendezési Platform:

Az Európai Parlament és a Tanács a 524/2013 EU rendeletével létrehozta az online vitarendezési platformot. Az online vitarendezési platform a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezési lehetősége, amely során az Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztók által az Unióban letelepedett kereskedőkkel szemben kezdeményezett fogyasztói jogvitákra gyors, és költségkímélő megoldást kínál az online úton létrejött adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekből eredő vitás ügyek bírósági eljáráson kívüli rendezésére. Az online vitarendezési platform elérhetősége: http://ec.europa.eu/odr